"You Cannot Not Communicate"

 

תקשורת בינאישית היא פעולה אלמנטרית שמלווה כל יצור חי מרגע לידתו. 

לעיתים אנו מודעים לאופן בו אנו מתקשרים ולפעמים לא.

הבחירה של כל אחד מאיתנו היא כיצד לתקשר, אולם אין לנו אפשרות לא לתקשר. הימנעות היא אופן אחד של תקשורת ויש לקחת בחשבון את המסר שהיא מעבירה.

הבנת תהליכי תקשורת והבנת המסרים שמעבירים דפוסי התקשורת השונים הוא כלי ראשון במעלה בכל פעילות שאנו עושים.

 

אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשון !

 

המסר המילולי מהווה סה"כ 7% מהרושם הראשוני.

המסרים האל מילוליים מהווים 93% מהרושם הראשוני.

את הרושם הראשוני יוצרת התדמית שלנו והיא זו שקובעת אם אנשים ירצו להקשיב לנו, להכיר אותנו וליצור עימנו קשרים.

 

התדמית מבוססת על מיומנויות הצגה עצמית ומיומנויות תקשורת:

 

הופעה חיצונית

סגנון הלבוש, איכותו והתאמתו לגוף שלנו, כך שנראה במיטבנו. 

 

שפת הגוף

היציבה שלנו, צורת ההליכה, מה אנו עושים עם הידיים, הבעות הפנים שלנו ופרמטרים נוספים שמשדרים מסר אילם שנקלט בעוצמה רבה מכל מסר מילולי.

 

הקול וטון הדיבור  

איך אנו נשמעים. האם ירצו להמשיך להקשיב למה שיש לנו לומר.

 

סגנון הדיבור 

כיצד אנו מדברים והמודעות למה שמסתתר בין השורות ומאחורי המילים.

 

דיאלוג בין תרבותי 

היכולת להתאים את עצמנו לתרבותו של האחר.

 

תקשורת בינאישית  

מיומנויות של קשבה פעילה והתאמת סגנון התקשורת האישי לזולת: לאופן בו הוא חושב, קולט ומעבד אינפורמציה, היכולת שלנו להקשיב ולהגיב, לדעת מתי לפתח שיחת חולין ומתי לדבר על עסקים ועוד ועוד..

 

 

מיומנויות הצגה עצמית ומיומנויות תקשורת הן הגורם המכריע ביצירת קשרים ושמירתם לאורך זמן.

 

ייעוץ תדמית מסייע לבנות תדמית אישית ומקצועית המציגה אותנו במיטבנו!