תוצאות לפי מילהנימוסים והליכות :
קורסים בתקשורת בינאישית ותדמית בהתאמה לקהלי יעד שונים.
מיומנויות תקשורת לשיפור התקשורת הבינאישית והעסקית