תוצאות לפי מילהסגנון לבוש :
כוחה של התדמית והמיתוג האישי
התאמת סגנון הלבוש וגזרת הבגד לנתונים האישיים
התדמית כתומכת בשינוי המקצוע