תוצאות לפי מילהסגנון תקשורת :
כוחה של התדמית והמיתוג האישי
מימנויות תקשורת כמפתח לשיפור יחסי אנוש