תוצאות לפי מילהסגנונות תקשורת :
קורסים בתקשורת בינאישית ותדמית בהתאמה לקהלי יעד שונים.
הרצאות חוויתיות לערבי תרבות, חוגי בית, קתדרה עממית ומעגלי העצמה
מיומנויות תקשורת לשיפור התקשורת הבינאישית והעסקית
תקשורת אפקטיבית