תוצאות לפי מילהפתרון קונפליקטים :
קורסים בתקשורת בינאישית ותדמית בהתאמה לקהלי יעד שונים.
הרצאות חוויתיות לערבי תרבות, חוגי בית, קתדרה עממית ומעגלי העצמה
שיטה לניהול משא ומתן ופתרון סיכסוכים