תוצאות לפי מילהתדמית מקצועית :
תדמית מנצחת.
הרצאות וסדנאות בתקשורת בינאישית ותדמית לארגונים, עסקים ומכללות.
מיתוד אישי לקידום העסק הפרטי