התכנים ומספר המפגשים בקורס מותאמים לקהל היעד ולצרכי הלקוח: 

נוער, סטודנטים, מורים, אנשי עסקים, ארגונים וכיוב'.

 

הנושאים הנלמדים בקורסים:

  •  מהותם של תהליכי תקשורת
  • התדמית האישית והמקצועית
  • המסר האל מילולי: שפת גוף, איכות הקול וסגנון הדיבור
  • דיאלוג בין-תרבותי
  • נימוסים והליכות
  • סגנונות תקשורת
  • פתרון קונפליקטים
  • הצבת מטרות ויעדים והדרך להגשמתם
  • הכנה לעולם העבודה